کابل ابزار دقيق

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد.

اطلاعات عمومی
استاندارد : BS 5308
Standard: BS 5308

ولتاژ اسمي : ۳۰۰/۵۰۰kv
Rated Voltage :300/500 Kv

روکش: از جنس پی وی سی
Insulation: PVC Insulation

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد
Application: Used in cases where high accuracy is required

مشخصات فنی

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

No.Of Core Or Pair

Insulation Thicknes

Bedding Thikness

Size Of Armour Wire

Sheath Thickness

Mean Overal .Dia

Multi Core

Multi Pair

Multi Core

Multi Pair

Multi Core

Multi Pair

Multi Core

Multi Pair

Multi Core

Multi Pair

mm2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۲

۱

۰٫۶

۰٫۸

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۳

۱٫۳

۱۰٫۴

۱۰٫۴

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۳

۲

۰٫۶

۰٫۸

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۳

۱٫۳

۱۰٫۷

۱۱٫۳

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۴

۵

۰٫۶

۰٫۸

۱٫۱

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۳

۱٫۵

۱۱٫۳

۱۶٫۹

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۶

۱۰

۰٫۶

۰٫۹

۱٫۲

۰٫۹

۱٫۲۵

۱٫۴

۱٫۶

۱۲٫۹

۲۱٫۹

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۱۰

۱۵

۰٫۶

۱٫۱

۱٫۳

۰٫۹

۱٫۶

۱٫۵

۱٫۷

۱۵٫۷

۲۵٫۴

۰٫۵

۱۶×۰٫۲۰

۲۰

۲۰

۰٫۶

۱٫۲

۱٫۳

۱٫۲۵

۱٫۶

۱٫۶

۱٫۸

۱۹٫۶

۲۸٫۱

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۲

۱

۰٫۶

۰٫۸

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۳

۱٫۳

۱۰٫۷

۱۰٫۷

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۳

۲

۰٫۶

۰٫۸

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۳

۱٫۴

۱۱٫۱

۱۱٫۹

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۴

۵

۰٫۶

۰٫۸

۱٫۲

۰٫۹

۱٫۲۵

۱٫۴

۱٫۵

۱۱٫۹

۱۸٫۸

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۶

۱۰

۰٫۶

۰٫۹

۱٫۳

۰٫۹

۱٫۶

۱٫۴

۱٫۷

۱۳٫۵

۲۴٫۳

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۱۰

۱۵

۰٫۶

۱٫۱

۱٫۳

۰٫۹

۱٫۶

۱٫۵

۱٫۸

۱۶٫۵

۲۷٫۲

۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۲۰

۲۰

۰٫۶

۱٫۲

۱٫۵

۱٫۲۵

۱٫۶

۱٫۶

۱٫۸

۲۰٫۷

۳۰٫۳

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۲

۱

۰٫۶

۰٫۸

۰٫۸

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۴

۱٫۴

۱۱٫۹

۱۱٫۹

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۳

۲

۰٫۶

۰٫۹

۰٫۹

۰٫۹

۰٫۹

۱٫۴

۱٫۴

۱۲٫۵

۱۳٫۳

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۴

۵

۰٫۶

۰٫۹

۱٫۲

۰٫۹

۱٫۲۵

۱٫۴

۱٫۶

۱۳٫۳

۲۱٫۱

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۶

۱۰

۰٫۶

۱٫۱

۱٫۳

۰٫۹

۱٫۶

۱٫۴

۱٫۸

۱۵٫۳

۲۷٫۴

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۱۰

۱۵

۰٫۶

۱٫۲

۱٫۵

۱٫۲۵

۱٫۶

۱٫۶

۱٫۹

۱۹٫۴

۳۱٫۲

۱٫۵

۷×۰٫۵۲

۲۰

۲۰

۰٫۶

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۶

۱٫۶

۱٫۷

۲٫۰

۲۴٫۳

۳۴٫۷

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *