کابل های کنترل و ابزار دقیق

کابل کنترل قابل انعطاف

برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است

کابل ابزار دقيق

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد.

کابل ابزار دقیق آرموردار

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد.

کابل قابل انعطاف شیلددار

از اين کابلها در مصارف ابزار دقيق و در جاهايي که ميدانهاي الکتريکي مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده می شود