کابل قابل انعطاف شیلددار

از اين کابلها در مصارف ابزار دقيق و در جاهايي که ميدانهاي الکتريکي مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده می شود

اطلاعات عمومی
استاندارد : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0250
Standard: ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0250

ولتاژ اسمي : ۰٫۶/۱Kv
Rated Voltage :0.6/1Kv

ساختمان : هادي از جنس مس نرم شده کلاس ۵
Construction: Conductor Annealed Copper Conductors Class5

عايق : PVC
Insulation: PVC

غلاف: از جنس پی وی سی به رنگ مشکی
Black PVC Sheath

مواد مصرف : از اين کابلها در مصارف ابزار دقيق و در جاهايي که ميدانهاي الکتريکي مزاحم با شدت بالا وجود دارند استفاده می شود.
The cables and instrumentation applications where high intensity electric fields are applied annoying.

مشخصات فنی

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thicknes

No.Of sheated × Dia

AL/PE

Sheath Thikness

Weight

N*mm2

mm

mm

—-

mm

Kg/Km

۲×۰٫۵۰

۱۶×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۲

۲۰

۱

۸۱

۲×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۲

۲۵

۱

۹۳

۲×۱

۳۲×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۶

۲۵

۱

۱۰۸

۲×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۴۸×۰٫۱۶

۲۵

۱

۱۳۵

۲×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۵۶×۰٫۱۶

۳۰

۱٫۳

۲۰۴

۲×۴

۵۶×۰٫۳

۰٫۸

۶۴×۰٫۱۶

۳۵

۱٫۳

۲۶۰

۲×۶

۸۴×۰٫۳

۰٫۸

۶۴×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۳۲۶

۳×۰٫۵۰

۱۶×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۲

۲۵

۱

۹۰

۳×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۲

۲۵

۱

۱۰۴

۳×۱

۳۲×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۶

۲۵

۱

۱۲۱

۳×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۴۸×۰٫۱۶

۳۰

۱

۱۵۴

۳×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۵۶×۰٫۱۶

۳۵

۱٫۳

۲۳۴

۳×۴

۵۶×۰٫۳

۰٫۸

۶۴×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۳۰۴

۳×۶

۸۴×۰٫۳

۰٫۸

۷۲×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۳۹۷

۴×۰٫۵

۱۶×۰٫۲

۰٫۶

۵۶×۰٫۱۲

۲۵

۱

۱۰۳

۴×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲

۰٫۶

۵۶×۰٫۱۲

۲۵

۱

۱۲۰

۴×۱

۳۲×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۶

۳۰

۱

۱۴۰

۴×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۵۶×۰٫۱۶

۳۰

۱٫۳

۲۰۲

۴×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۶۴×۰٫۱۶

۳۵

۱٫۳

۲۷۶

۴×۴

۵۶×۰٫۳

۰٫۸

۷۲×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۳۷۰

۴×۶

۸۴×۰٫۳

۰٫۸

۸۰×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۴۷۷

۵×۰٫۵۰

۱۶×۰٫۲

۰٫۶

۵۶×۰٫۱۲

۲۵

۱

۱۱۷

۵×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲

۰٫۶

۵۶×۰٫۱۲

۳۰

۱

۱۳۷

۵×۱

۳۲×۰٫۲

۰٫۶

۴۸×۰٫۱۶

۳۰

۱

۱۶۰

۵×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۵۶×۰٫۱۶

۳۵

۱٫۳

۲۳۱

۵×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۷۲×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۳۲۱

۵×۴

۵۶×۰٫۳

۰٫۸

۸۰×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۴۳۳

۵×۶

۸۴×۰٫۳

۰٫۸

۸۸×۰٫۱۶

۵۰

۱٫۳

۵۶۱

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *