کابل کنترل قابل انعطاف

برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است

اطلاعات عمومی
استاندارد : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271
Standard: ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

ولتاژ اسمي : ۰٫۶/۱
Rated Voltage :0.6/1 Kv

ساختمان : هادي از جنس مس نرم شده
Construction: Conductor Annealed Copper Conductors

عايق: از جنس پی وی سی
Insulation: PVC Insulation

غلاف: از جنس پی وی سی برنگ مشکی
Black PVC Sheath

مواد مصرف : برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است
Application : For control panel Indoors , Outdrs , Under Ground . Where Mechanical Damage Is Not Expected

مشخصات فنی

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thicknes

Sheath Thikness

Overall Dia

Max.Of Conductor Resistance At 20ْ C

Weight

mm2

mm

mm

mm

mm

(Ω /Km)

Kg/Km

۷×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۰

۱۰

۲۶

۱۲۲

۱۲×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۱

۱۳

۲۶

۱۹۳

۱۸×۰٫۷۵

۲۴×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۳

۱۵

۲۶

۲۷۵

۷×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۰

۱۰٫۵

۱۹٫۵

۱۴۵

۱۲×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۲

۱۳٫۵

۱۹٫۵

۲۳۲

۱۸×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۳

۱۶

۱۹٫۵

۳۴۰

۲۵×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۵

۱۹٫۳

۱۹٫۵

۴۷۰

۳۴×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۷

۲۲

۱۹٫۵

۶۲۵

۵۰×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۱٫۹

۲۵٫۵

۱۹٫۵

۹۰۵

۶۱×۱

۳۲×۰٫۲۰

۰٫۶

۲٫۱

۲۷٫۵

۱۹٫۵

۱۰۹۰

۷×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۱٫۲

۱۱٫۵

۱۳٫۳

۱۹۰

۱۲×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۱٫۳

۱۴٫۵

۱۳٫۳

۳۲۰

۱۸×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۱٫۵

۱۷٫۵

۱۳٫۳

۴۷۰

۲۵×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۱٫۸

۲۱

۱۳٫۳

۶۶۰

۳۴×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۲٫۰

۲۳٫۵

۱۳٫۳

۸۹۰

۵۰×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۲٫۲

۲۸

۱۳٫۳

۱۲۸۰

۶۱×۱٫۵

۳۰×۰٫۲۵

۰٫۷

۲٫۴

۳۰

۱۳٫۳

۱۵۶۰

۷×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۳

۱۳٫۵

۷٫۹۸

۳۰۰

۱۲×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۵

۱۸

۷٫۹۸

۴۹۰

۱۸×۲٫۵

۵۰×۰٫۲۵

۰٫۸

۱٫۸

۲۲

۷٫۹۸

۷۴۰

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *