دفتر فروش

مشهد – خیابان سنایی – بین سنایی ۱۱ و ۱۳ – پلاک ۹۸/۱

۰۵۱-۳۷۲۸۹۲۴۰

۰۹۱۵۱۱۹۵۵۲۹

info@mashhadcable.ir


کارخانه

مشهد – شهرک صنعتي توس – تلاش شمالي ۱۰ – قطعه ۴۸۰

۰۵۱-۳۵۴۱۱۵۰۰

۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۷۷

info@mashhadcable.ir

فرم تماس با ما

  • 4 + 66 =