سیم ها و کابل های تخت و خاص

کابل های جریدار

مناسب برای استفاده در ساختمانها و نصب روی دیوار.

کابل های کولری

مناسب برای نصب ثابت در داخل ساختمانهای خشک هنگاميکه احتمال صدمات مکانيکی ناچيز است.

کابل تخت

مناسب براي آسانسورها و بالابرها در تاسيساتي که طول معلق و آزاد آنها از 35 متر و سرعت حداکثر آنها از 1.6 متر بر ثانيه بيشتر نشود به کار مي رود .

کابل زیر گچی

مناسب برای نصب ثابت در محیط های خشک یا نمناک و سيم کشي داخل ساختمان ، روي ديوار يا زير گچ

کابل کیسه ای

کابل قابل انعطاف سبک با غلاف PVC مطابق با استاندارد ISIRI 607-52 , IEC 227

سیم نایلونی

سیم های نایلونی از سری سیم های خاص تولید شده در شرکت کابل مشهد