مناسب برای نصب ثابت در محیط های خشک یا نمناک و سيم کشي داخل ساختمان ، روي ديوار يا زير گچ

اطلاعات عمومی
استاندارد : BS6004 , IEC 227-55
Standard :BS6004 , IEC 227-55

ولتاژ اسمي: ۳۰۰/۵۰۰ولت
Rated Voltage :300/500 V

ساختمان : ۴،۳،۲ يا ۵ هادي از مس انيل شده
Construction: 2,3,4, Or 5 Conductor

عايق: از جنس پي وي سي
Insulation: PVC Insulation

غلاف: از جنس پي وي سي برنگ سفيد
White PVC Sheath

مواد مصرف : جهت نصب ثابت در محلهاي خشک و نمناک و سيم کشي داخل ساختمان ، روي ديوار يا زير گچ
Application : In Dry Or Damp Rooms For Permanent Installation On Or Under Paste

مشخصات فنی

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thickness

Sheath Thickness

Overall Dia

Weight

Max . conductor resistance at 20ْ c

Current Capacity at 25ْ c

N*mm2

mm

mm

mm

mm

Kg/Km

(Ω /Km)

(A)

۲×۰٫۷۵

۱×۰٫۹۷

۰٫۶

۰٫۹

۶٫۱×۴

۴۳

۲۴٫۵

۱۰

۲×۱

۱×۱٫۱۳

۰٫۶

۰٫۹

۶٫۵×۴٫۱

۵۳

۱۸٫۱

۱۶

۲×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۷

۰٫۹

۷٫۴×۴٫۶

۶۸

۱۲٫۱

۲۰

۲×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۰٫۹

۸٫۶×۵٫۲

۹۸

۷٫۴۱

۲۷

۲×۴

۷×۰٫۸۵

۰٫۸

۱

۱۰٫۳×۶٫۲

۱۴۲

۴٫۶۱

۳۶

۲×۶

۷×۱٫۰۴

۰٫۸

۱٫۱

۱۱٫۶×۷

۱۹۶

۳٫۰۸

۴۷

۲×۱۰

۷×۱٫۳۵

۱

۱٫۲

۱۴٫۵×۸٫۵

۳۰۵

۱٫۸۳

۶۵

۲×۱۶

۷×۱٫۷۰

۱

۱٫۳

۱۶٫۸×۹٫۷

۴۷۲

۱٫۱۵

۸۷

۳×۰٫۷۵

۱×۰٫۹۷

۰٫۶

۰٫۹

۸٫۳×۴

۶۲

۲۴٫۵

۱۰

۳×۱

۱×۱٫۱۳

۰٫۶

۰٫۹

۸٫۸×۴٫۱

۷۳

۱۸٫۱

۱۶

۳×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۷

۰٫۹

۱۰٫۱×۴٫۶

۹۸

۱۲٫۱

۲۰

۳×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۰٫۹

۱۱٫۹×۵٫۲

۱۴۴

۷٫۴۱

۲۷

۳×۴

۷×۰٫۸۵

۰٫۸

۱٫۱

۱۴٫۷×۶٫۴

۲۰۹

۴٫۶۱

۳۶

۳×۶

۷×۱٫۰۴

۰٫۸

۱٫۱

۱۶٫۴×۷

۲۸۵

۳٫۰۸

۴۷

۳×۱۰

۷×۱٫۳۵

۱

۱٫۲

۲۰٫۶×۸٫۵

۴۴۷

۱٫۸۳

۶۵

۳×۱۶

۷×۱٫۷۰

۱

۱٫۳

۲۳٫۹×۹٫۷

۶۹۴

۱٫۱۵

۸۷

۴×۱

۱×۱٫۱۳

۰٫۶

۱

۱۱٫۴×۴٫۴

۹۴

۱۸٫۱

۱۶

۴×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۷

۱

۱۲٫۴×۴٫۶

۱۱۹

۱۲٫۱

۲۰

۴×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۱

۱۵×۵٫۴

۱۸۰

۷٫۴۱

۲۷

۴×۴

۷×۰٫۸۵

۰٫۸

۱٫۲

۱۹×۶٫۶

۲۸۳

۴٫۶۱

۳۶

۵×۱

۱×۱٫۱۳

۰٫۶

۱

۱۳٫۷×۴٫۴

۱۱۶

۱۸٫۱

۱۶

۵×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۷

۱

۱۴٫۹×۴٫۶

۱۴۷

۱۲٫۱

۲۰

۵×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۱

۱۸٫۱×۵٫۴

۲۲۳

۷٫۴۱

۲۷

۵×۴

۷×۰٫۸۵

۰٫۸

۱٫۲

۲۳٫۲×۶٫۶

۳۵۱

۴٫۶۱

۳۶

دانلود کاتالوگ محصول
دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *