کابل کنترل غير قابل انعطاف

برای نصب ثابت در آب داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.

اطلاعات عمومی
استاندارد : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271
Standard: ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

ولتاژ اسمی: ۰٫۶/۱kv
Rated Voltage :0.6/1 Kv

ساختمان : هادي از جنس مس نرم شده
Construction: Conductor Annealed Copper Conductors

عايق: از جنس پی وی سی
Insulation: PVC Insulation

غلاف: از جنس پی وی سی برنگ مشکی
Black PVC Sheath

مواد مصرف : برای نصب ثابت در آب داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمين هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است.
Application : For Fixed Installation In Water Indoors , Outdrs , Under Ground Where Mechanical Damage Is Not Expected

مشخصات فنی

Nominal Cross Section

No.Of Strands × Dia

Insulation Thicknes

Sheath Thikness

Overall Dia

Max.Of Conductor Resistance At 20ْ C

Weight

N*mm2

mm

mm

mm

mm

(Ω /Km)

Kg/Km

۷×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۳

۱۲٫۱

۲۵۵

۱۰×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۶٫۲

۱۲٫۱

۳۳۲

۱۲×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۶٫۶

۱۲٫۱

۳۸۵

۱۴×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۷٫۵

۱۲٫۱

۴۳۵

۱۶×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۸٫۲

۱۲٫۱

۴۸۲

۱۹×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۹٫۴

۱۲٫۱

۵۵۰

۲۱×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۰٫۱

۱۲٫۱

۶۰۰

۲۴×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۲٫۴

۱۲٫۱

۶۷۵

۳۰×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۴٫۵

۱۲٫۱

۸۱۴

۴۰×۱٫۵

۱×۱٫۳۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۶٫۵

۱۲٫۱

۱۰۸۵

۷×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۵

۷٫۴۱

۳۴۰

۱۰×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۸٫۵

۷٫۴۱

۴۸۰

۱۲×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۱۹٫۵

۷٫۴۱

۵۴۵

۱۴×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۰٫۵

۷٫۴۱

۶۱۵

۱۶×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۱٫۳

۷٫۴۱

۷۰۰

۱۹×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۲٫۲

۷٫۴۱

۸۰۰

۲۱×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۳٫۵

۷٫۴۱

۸۷۵

۲۴×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۶٫۵

۷٫۴۱

۹۸۰

۳۰×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۲۸

۷٫۴۱

۱۱۵۰

۴۰×۲٫۵

۱×۱٫۷۸

۰٫۸

۱٫۸

۳۱

۷٫۴۱

۱۵۰۰

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *