سيم خودرویی T1,T2,T3

مناسب برای سيم کشي داخل خودرو

اطلاعات عمومی
استاندارد: STE9609503299
Standard : STE9609503299

ساختمان: هادي از جنس مس نرم و تابيده شده
Construction: Annealed Stranded Copper Conductor

عايق از جنس پي وي سي کاهش قطر يافته بصورت خط دار و بي خط
Thin Wall P.V.C Insulation

موارد مصرف : سيم کشي داخل خودرو
Application : Used For Automotive Wiring

مشخصات فنی

Norminal Size

No.Of Strand × Dia

Max.Of Conductor Resistance at 20ْc

Max Pich

Core Dia

Min

Thickness

Outside Dia

Min

Core Dia

Nominal Core Dia

Max  Core Dia

Min

Nominal

Max

mm2

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

۰٫۳۵

۷*۰٫۲۵

۵۵٫۹

۲۵D

۰٫۷۵

۰٫۷۵

۰٫۷۷

۰٫۲۲

۱٫۲۸

۱٫۳۴

۱٫۴۰

۰٫۶

۱۲*۰٫۲۵

۳۳٫۰

۲۵D

۱

۱

۱٫۰۲

۰٫۲۸

۱٫۷۶

۱٫۸۳

۱٫۹۰

۱

۱۹*۰٫۲۵

۱۹٫۵

۲۵D

۱٫۲۵

۱٫۲۵

۱٫۳۰

۰٫۳۰

۱٫۹۹

۲٫۰۷

۲٫۱۵

۱٫۴

۲۷*۰٫۲۵

۱۳٫۹

۲۵D

۱٫۵

۱٫۵

۱٫۶۵

۰٫۳۲

۲٫۲۵

۲٫۳۲

۲٫۴۰

۲

۳۷*۰٫۲۵

۱۰٫۰

۲۵D

۱٫۷۵

۱٫۷۵

۱٫۸۲

۰٫۳۶

۲٫۶۲

۲٫۷۰

۲٫۸۰

۳

۴۵*۰٫۳۰

۶٫۰۶

۲۵D

۲٫۳۰

۲٫۳۰

۲٫۴۰

۰٫۴۰

۳٫۲۵

۳٫۳۵

۳٫۴۵

۴

۵۶*۰٫۳۰

۴٫۹۵

۲۵D

۲٫۷۰

۲٫۷۰

۲٫۸۵

۰٫۴۰

۳٫۷۰

۳٫۸۰

۳٫۹۰

۵

۷۰*۰٫۳۰

۳٫۹۴

۲۵D

۲٫۸۰

۲٫۸۰

۲٫۹۵

۰٫۴۰

۳٫۸۰

۳٫۹۰

۴

۷

۱۰۵*۰٫۳۰

۲٫۷۲

۲۵D

۳٫۴۰

۳٫۴۰

۳٫۶۰

۰٫۴۸

۴٫۷۶

۴٫۹۰

۵

۱۰

۱۴۴*۰٫۳۰

۱٫۹۱

۲۵D

۴٫۱۰

۴٫۱۰

۴٫۳۰

۰٫۴۸

۵٫۷۵

۵٫۹۰

۶

۱۶

۱۲۶*۰٫۴۰

۱٫۲۱

۲۵D

۵٫۱۰

۵٫۱۰

۵٫۳۰

۰٫۵۲

۶٫۷۵

۶٫۹۰

۷

۲۰

۱۵۰*۰٫۴۰

۰٫۹۹

۲۵D

۵٫۶۰

۵٫۶۰

۵٫۸۰

۰٫۵۲

۷٫۲۵

۷٫۴۰

۷٫۵۰

۲۵

۱۹۲*۰٫۴۰

۰٫۷۸

۲۵D

۶٫۴۵

۶٫۴۵

۶٫۶۵

۰٫۵۲

۷٫۹۵

۸٫۱۰

۸٫۲۰

۴۰

۱۸۹*۰٫۵۰

۰٫۴۹۳

۲۵D

۸٫۸

۸٫۸۰

۹٫۰

۰٫۶۴

۱۰٫۶

۱۰٫۸

۱۱

سيم های خودرویی با عايق کاهش قطر يافته

دیدگاه ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *